Kompletаn paket usluga carinjenja

Gazpromneft Supply International doo poseduje kompetencije i iskustvo u obavljanju carinskih operacija sa teretom, uključujući zastupanje naručioca pred carinskim organima kao i usluge konsaltinga u spoljnoekonomskoj delatnosti.