Nabavka i isporuka materijala i opreme

Gazpromneft Supply International doo vrši odabir dobavljača, sprovodi tehničke revizije i organizuje nabavnu delatnost u skladu sa Planom nabavki naručioca što omogućava efikasno upravljanje procedurama nabavke.

Organizacija i razvoj ulazne kontrole na početku lanca snabdevanja smanjuju rizik od identifikovanja nekvalitetnih proizvoda nakon već nastalih logističkih troškova i omogućavaju eliminisanje privremenih gubitaka za zamenu tih proizvoda, što može dovesti do pomeranja rokova izgradnje. Za kontrolu kretanja tereta kreirano je upravljanje kretanjem materijala i opreme čiji zadatak je integrisanje informacija za naknadnu organizaciju prijema, evidencije, skladištenja i izdavanja materijala i opreme u objektu.